Michal KLUSOŇ

Bakalářská práce

Adaptace Škály testové úzkosti pro děti (Children's Test Anxiety Scale) do češtiny.

Adaptation of the Children's Test Anxiety Scale into Czech language.
Anotace:
Účelem této bakalářské práce bylo adaptovat škálu testové úzkosti pro děti (CTAS) vyvinutou Wrenem a Bensonem (2004) do češtiny. Do procesu adaptace byli zapojeni tři odborníci, kteří převedli škálu do češtiny a poté zpět do angličtiny, aby získali důkazy o konzistenci mezi těmito dvěma formami. Faktorová struktura české verze byla ověřována na žácích (n = 194, věk od 8 do 16 let, M = 11,27, SD = 2 …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis was to adapt the Children's Test Anxiety Scale (CTAS) developed by Wren and Benson (2004) into Czech. Three experts were involved in the adaptation process, who translated the scale into Czech and then back into English to obtain evidence of consistency between the two forms. The factor structure of the Czech version was verified on pupils (n = 194, age from 8 to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLUSOŇ, Michal. Adaptace Škály testové úzkosti pro děti (Children's Test Anxiety Scale) do češtiny.. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta