Michaela Sváčková

Bakalářská práce

Kriminalita mládeže

Juvenile Delinquency
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na společensky závažné téma spojené s dnešní mládeží, a to na kriminalitu mládeže. Cílem této práce bylo seznámit se s faktory, které se objevují a působí na mládež a mohou následně vyústit v protiprávní činnost. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou zpracovány základní pojmy, vlivy sociálního prostředí, faktory kriminality …více
Abstract:
Bechelor´s thesis is focused on socially importnat topic, which connected with today´s young people such as Juvenile Delinquency. The aim task was presented with factors, which is discovered and impressed on young people and they may result of inlegal activities. The thesis is devided on two part such as teoretical and practical. In the teoretical part of the thesis are described basic terms, effect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013
Zveřejnit od: 27. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sváčková, Michaela. Kriminalita mládeže. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Penitenciární péče