Nikola Priečková

Diplomová práce

Studie využití území mezi ul. Bohumínská - Ferd. Koláře ve Sl. Ostravě pro umístění hotelu.

Hotel Accommodation Location Study, Bohumínská – Ferd. Koláře Street, Silezian Ostrava.
Anotace:
Předmětem diplomové práce je návrh využití dnes nezastavěného území vymezeného ulicemi Bohumínskou a Ferdinanda Koláře v městském obvodu Slezská Ostrava. Výsledkem návrhu je využití území pro umístění hotelu, jehož součástí je restaurační zařízení. V návrhu jsou zohledněna specifika řešeného území, které spočívají v poloze u frekventované městské komunikace, v nepravidelné svažitosti území a v množství …více
Abstract:
The subject of this thesis is to design an utilization of an undeveloped territory designated by Bohumínská and Ferdinand Kolář streets in the municipal district of Silesian Ostrava. The result will be a draft of one possible use of this land as the location for a hotel that includes dining facilities. In the proposal there are the specifics of this area taken into account. They consist of the position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Jaroslav Sedlecký
  • Oponent: Zdeněk Kravčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava