Bc. Jiří Dohnal

Diplomová práce

Identita policejní organizace

Identity of Police Organisation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou identity v policejních organizacích. Tento průzkum je součástí pokračujícího výzkumu zaměřeného na změny v evropských policejních silách. Je součástí projektu Comparative Police Studies in the EU ( COMPOSITE). V teoretické části je seznámení s policejní organizací České republiky, jejími složkami a strukturou. Dále se zde zabýváme organizační kulturou, týmovou …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of identity police organizations. This survey is part of ongoing research focused on changes in European police forces. It is part of the project Comparative Police Studies in the EU ( COMPOSITE). The theoretical part is introduction with police organizations of the Czech Republic, components and structure. In addition to dealing with organizational culture, teamwork …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma