Bc. Adam Rucki

Master's thesis

Principy a hlavní postupy účtování podle US GAAP

The principles and main procedures of accounting in accordance with US GAAP
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Principy a hlavní postupy účtování podle US GAAP“ je analýza základních účetních postupů v rámci systému US GAAP ve vybraných oblastech a jejich následná komparace s českými účetními standardy. První část práce se bude věnovat institucím tvořící US GAAP a jejich historickému vývoji spolu s tvorbou účetního systému US GAAP. Na to naváže rozbor koncepčního rámce, kde budou …viac
Abstract:
The subject of the diploma thesis „The principles and main procedures of accounting in accordance with US GAAP is the analysis of the basic accounting principles of selected areas and their subsequent comparison with the czech accounting standards. The first section will be devoted to the historical develompment of US GAAP institutions along with the creation of the US GAAP. This will be followed by …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
  • Oponent: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta