Petr Kadlec

Diplomová práce

Porovnání Java EE frameworku EJB a Spring

Comparison of Java EE frameworks EJB and Spring
Anotace:
Práce se zabývá porovnáním základních rysů a stylu vývoje s technologiemi Spring a Java EE. Oba frameworky slouží k tvorbě podnikových aplikací na platformě Java. Nástroje jsou porovnávány z hlediska přístupu a implementace řešení typických oblastí každého podni-kového informačního systému. Patří sem práce se základními komponentami aplikační logiky, oblast práce s databází, zabezpečení, řešení prezentační …více
Abstract:
The aim of this thesis is to compare two major frameworks for building web applications within the Java platform. These are the technologies of Java Enterprise Edition and the very popular Spring framework. Each of them is compared from several points of view. Among them there are the basics of each frameworks components handling, ways of working with database, security, capabili-ties of used presentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Zbyněk Šlajchrt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68779