Josef Kubš

Bakalářská práce

Do jaké míry je sladěn hospodářský cyklus ve společenství ASEAN?

How much is aligned business cycle in the ASEAN community
Anotace:
Téma bakalářské práce se zaměřuje na zkoumání sladěnosti ekonomických cyklů skrze korelaci růstu reálného HDP a korelaci inflace. Cílem je zjistit vhodnost a podobu případné měnové unie ve společenství ASEAN. Práce dále zkoumá výhody a převážně nevýhody měnových unií, přičemž se zabývá zejména důsledky plynoucími z nesourodých reakcí na hospodářské výkyvy. ASEAN jako celek neprokázal velkou sladěnost …více
Abstract:
This bachelor project aims on explaining alignment business cycles through correlation of real GDP growth and correlation of inflation. Main goal is to discover suitability and form of monetary union in ASEAN. Project also researches advantages and disadvantages of monetary unions, including consequences of various reactions on economic fluctuations. ASEAN didn't prove great synchronization of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: Lukáš Pfeifer
  • Oponent: Miroslav Zajíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38706

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství