Mgr. Veronika Studená

Diplomová práce

Přejatá slova v řeči dětí na 1. stupni základní školy

Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou přejatých slov. Srovnává výskyt přejatých slov včetně cizojazyčných termínů v učebních textech pro 1. stupeň základní školy. Ve výzkumném šetření zjišťuje úlohu přejatých slov ve vyjadřování dětí 1. stupně základní školy, znalost přejatých slov a schopnost adekvátně je interpretovat.
Abstract:
This thesis deals with problems of words that are of foreign origin. It compares an occurrence of these words in textbooks for primary schools. The thesis also engages in using foreign words by children and studies their ability to explain them properly.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy