Bc. Michaela Havířová

Bakalářská práce

Vliv narušené komunikační schopnosti na školní úspěšnost a postavení žáka v kolektivu třídy na prvním stupni základní školy z pohledu pedagogů

The influence of impaired communication skills on school results and also on the status of a pupil in the class group at primary school from the perspective of teachers
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá narušenou komunikační schopností u žáků na prvním stupni ZŠ. Cílem práce bylo odhalit vliv tohoto narušení na školní úspěšnost a také na postavení žáka v kolektivu třídy z pohledu pedagogů. V teoretické části byla vymezena specifika mladšího školního věku a vzdělávání na prvním stupni základní školy. Dále byla definována školní zralost, připravenost a školní úspěšnost. Druhá …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with impaired communication ability of pupils at the first stage of primary school. The aim of the thesis was to uncover the influence of this impairing on the school success and also on the status of the pupil in the class group from the teachers` point of view. In the theoretical part there were defined particularities of younger school age and education at the first stage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika