Bc. Michaela Havířová

Bachelor's thesis

Vliv narušené komunikační schopnosti na školní úspěšnost a postavení žáka v kolektivu třídy na prvním stupni základní školy z pohledu pedagogů

The influence of impaired communication skills on school results and also on the status of a pupil in the class group at primary school from the perspective of teachers
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá narušenou komunikační schopností u žáků na prvním stupni ZŠ. Cílem práce bylo odhalit vliv tohoto narušení na školní úspěšnost a také na postavení žáka v kolektivu třídy z pohledu pedagogů. V teoretické části byla vymezena specifika mladšího školního věku a vzdělávání na prvním stupni základní školy. Dále byla definována školní zralost, připravenost a školní úspěšnost. Druhá …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with impaired communication ability of pupils at the first stage of primary school. The aim of the thesis was to uncover the influence of this impairing on the school success and also on the status of the pupil in the class group from the teachers` point of view. In the theoretical part there were defined particularities of younger school age and education at the first stage …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta