Bc. Anna Alaxinová

Master's thesis

Metody in vitro a in vivo pro hodnocení poškození DNA ve studiích lidského biomonitoringu

In vitro and in vivo methods for assessing DNA damage in human biomonitoring studies
Abstract:
Expozice genotoxickým sloučeninám v životním prostředí může mít škodlivé účinky na lidské zdraví. Průměrný člověk je každý den exponován celou řadou těchto stresorů, jako je sluneční UV záření, kontaminanty v potravinách nebo znečistěné ovzduší v kombinaci s možným vystavením dalším látkám v pracovním prostředí. Pouze přesným posouzením exposomu, který má významný vliv na genom, bude možné porozumět …more
Abstract:
Environmental exposure to genotoxic compounds can have deletrious effects on human health. Each day, an average person is exposed to several of these agents, such as sun light (UV radiation), food contaminants, air pollution in combination with possible occupational exposure to other substances. Only by precise assessment of the exposome which has a profound influence on the genome will it be possible …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Anežka Sharma, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta