Simona Dimitriadisová

Bakalářská práce

Specifika financování nestátní neziskové organizace

Specifics of non-governmental organization financing
Anotace:
Bakalářská práce „Specifika financování nestátní neziskové organizace“ se zaměřuje na analýzu zdrojů financování ve vybrané neziskové organizaci. V práci jsou nejprve představeny teoretické poznatky z oblasti neziskového sektoru a finančních zdrojů nestátních neziskových organizací, které jsou východiskem pro praktickou část práce. Zbývající část práce je zaměřena na analýzu struktury a vývoje finančních …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis „Specifics of non-governmental organization financing“ is to analyse liabilities in the selected non-profit organization. The first part of this thesis introduces theoretical findings from domain of non-profit sector and liabilities of non-governmental non-profit organization, which are basis of the applied part of this thesis. The remaining part of this thesis aims …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta