Bc. Vendula Paďourová, DiS.

Diplomová práce

Hodnocení pracovního výkonu ve společnosti Farmet a.s.

The evaluation of work performance in the Farmet company
Anotace:
Diplomová práce prozkoumá hodnocení pracovního výkonu ve vybrané společnosti, vyhodnotí hodnocení pracovníků společnosti a ověří, zda hodnocení vede ke zlepšení, posunu a motivaci zaměstnanců. Je důležité, aby si v rámci hodnocení, manažeři i zaměstnanci, stanovili, kam chtějí směřovat a čeho chtějí v budoucnosti dosáhnout. V teoretických názorech a východiscích je základní řešení řízení lidských zdrojů …více
Abstract:
The diploma thesis examines the evaluation of work performance in the selected company, to evaluates the evaluation of company employees and to verifies whether the evaluation leads to improvement, shift and motivation of employees. It is important that the evaluation, managers and employees, determine where they want to go and what they want to achieve in the future. In theoretical opinions and starting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Pleskotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní