Ing. Jaroslav Formánek

Bachelor's thesis

Paul Verlaine et la mélancolie

Paul Verlaine and Melancholy
Abstract:
My bachelor´s project tries to find melancholy and its reasons in Verlaine´s poems. Grande passion and loss of well-beloved, light and its specific perception, colours and symboles of autumn, perpetual and running time, mooniness and inactivity or alcohol, all the things, abstracts, phenomena, are they the causes or consequences of melancholy? And a man, if under the sign of Saturn born, does he/she …more
Abstract:
Bakalářská práce se pokouší najít melancholii a její příčiny ve Verlainových básních. Pátrá po jakémsi melancholiu, esenci melancholie, něčem, co resekováno, mohlo by utišit melancholika v jeho trudnomyslnění. Práce vybírá melancholii jen z první Verlainovy sbírky, Saturnských básní. První kapitola cituje Verlainův Prologue a přidává několik poznámek o sbírce. Druhá kapitola je internetovým výtažkem …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / French Language

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.