Ing. Jaroslav Formánek

Bakalářská práce

Paul Verlaine et la mélancolie

Paul Verlaine and Melancholy
Abstract:
My bachelor´s project tries to find melancholy and its reasons in Verlaine´s poems. Grande passion and loss of well-beloved, light and its specific perception, colours and symboles of autumn, perpetual and running time, mooniness and inactivity or alcohol, all the things, abstracts, phenomena, are they the causes or consequences of melancholy? And a man, if under the sign of Saturn born, does he/she …více
Abstract:
Bakalářská práce se pokouší najít melancholii a její příčiny ve Verlainových básních. Pátrá po jakémsi melancholiu, esenci melancholie, něčem, co resekováno, mohlo by utišit melancholika v jeho trudnomyslnění. Práce vybírá melancholii jen z první Verlainovy sbírky, Saturnských básní. První kapitola cituje Verlainův Prologue a přidává několik poznámek o sbírce. Druhá kapitola je internetovým výtažkem …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzština

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.