Mgr. Nikola Vinopalová

Advanced ('rigorózní') thesis

Právní ochrana dítěte před domácím násilím

The Legal Protection of the Child in Domestic Violence Cases
Abstract:
Rigorózní práce „Právní ochrana dítěte před domácím násilím“ zkoumá možnosti ochrany dítěte před domácím násilím v českém právním řádu. Nejprve nastiňuje vývoj právní úpravy ochrany před domácím násilím v České republice a následně se zaobírá úlohou státu při ochraně dítěte před domácím násilím. Těžištěm práce je zejména oblast soukromoprávní ochrany dítěte, konkrétně oblast rodinného práva. V této …more
Abstract:
The thesis named “The Legal Protection of the Child in Domestic Violence Cases” surveys the legal protection of the child growing up in family where domestic violence appears. Firstly, the thesis deals with the most important milestones in the development of domestic violence protection in the Czech legislation. Secondly, it deals with possibilities of state intervention into child’s family life in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2014
  • Reader: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., JUDr. Kateřina Čuhelová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta