Daniel Odehnal

Bakalářská práce

Strategie vstupu nové firmy na trh

Anotace:
Předmětem bakalářské práce je strategie vstupu nové firmy na trh. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. První část tvoří rešerše odborné literatury vztahující se k danému tématu. Ve druhé části práce se věnuji praktické aplikaci teoretických poznatků v souvislosti se začínající firmou DeluXreality, která vstupuje na trh s nemovitostmi na Znojemsku. Na základě provedených …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is a start up company's strategy of penetrating the market. The paper is divided into two parts, theoretical and practical. The first part contains a conception research of literature related to the topic. The following part is devoted to a practical application of the theoretical knowledge in connection with a start up company DeluXreality that is entering the real …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014
Identifikátor: http://theses.cz/id/qc35bv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a management