Bc. Eva Vencovská

Diplomová práce

Systémové řízení BOZP ve firmě vyrábějící krmné doplňkové látky

An OSH Management System in a Production Plant Producing Feed Additives
Anotace:
Tématem této diplomové práce je systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v modelovém prostředí výrobního podniku, který vyrábí krmné doplňkové látky. Práce je rozdělena na 2 části. Teoretická část práce je literární rešerší předmětné problematiky z hlediska obecných přístupů k BOZP a legislativních a normativních požadavků vztahující se k oblasti BOZP. V praktické části této práce je …více
Abstract:
The topic of this master's thesis is the occupational safety and health (OSH) management system in a model environment of a production plant producing feed additives. The thesis is divided into two parts. The theoretical part of this thesis is a literature review of the subject matter from the point of view of general approaches to OSH and legislative and normative requirements related to OSH. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vencovská, Eva. Systémové řízení BOZP ve firmě vyrábějící krmné doplňkové látky. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe