Theses 

Webový klient pro nemocniční systém – Bc. Adam Teršl

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

Display description

Bc. Adam Teršl

Master's thesis

Webový klient pro nemocniční systém

Web client for the hospital system

Abstract: Cílem této diplomové práce je vytvořit základ pro webový informační nemocniční systém POWERNIS/SSB firmy SEACOMP s.r.o., který doposud funguje pouze jako desktopová aplikace. Struktura práce reflektuje standardní postup vývojového cyklu - popis stávající aplikace a prostředí - analýza požadavků na systém - výběr vhodných technologií - návrh a implementace. Výstupem je webová aplikace, která podporuje základní funkcionalitu informačního systému a je připravena na budoucí rozšíření.

Abstract: The main goal of diploma thesis is to implement a new web client for POWERNIS/SSB hospital system made by Seacomp s.r.o. that currently supports only a desktop version. The structure of this work reflects standard process of development cycle - environment description - requirements analysis - selection of used technologies - system architecture design and implementation. The output is a web application that supports basic functionality of the information system and is ready for future extension.

Keywords: POWERNIS/SSB, SEACOMP s.r.o., NIS, Informační systém, REST, Angular

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2019
  • Supervisor: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Karolína Burská

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 01:11, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz