Theses 

Webový klient pro nemocniční systém – Bc. Adam Teršl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Adam Teršl

Diplomová práce

Webový klient pro nemocniční systém

Web client for the hospital system

Anotace: Cílem této diplomové práce je vytvořit základ pro webový informační nemocniční systém POWERNIS/SSB firmy SEACOMP s.r.o., který doposud funguje pouze jako desktopová aplikace. Struktura práce reflektuje standardní postup vývojového cyklu - popis stávající aplikace a prostředí - analýza požadavků na systém - výběr vhodných technologií - návrh a implementace. Výstupem je webová aplikace, která podporuje základní funkcionalitu informačního systému a je připravena na budoucí rozšíření.

Abstract: The main goal of diploma thesis is to implement a new web client for POWERNIS/SSB hospital system made by Seacomp s.r.o. that currently supports only a desktop version. The structure of this work reflects standard process of development cycle - environment description - requirements analysis - selection of used technologies - system architecture design and implementation. The output is a web application that supports basic functionality of the information system and is ready for future extension.

Klíčová slova: POWERNIS/SSB, SEACOMP s.r.o., NIS, Informační systém, REST, Angular

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karolína Burská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 19:25, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz