Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.

Disertační práce

Analýza diskursivních sítí: případ lokální opozice vůči hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů v České republice

Analysis of discourse networks: a case of local opposition towards deep geological repository of radioactive waste in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce využívá konceptuální rámec analýzy diskursivních sítí a uplatňuje jej na případě lokální opozice vůči projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v České republice. Práce se zaměřuje na to, jakým způsobem je téma hlubinného úložiště rámováno ze strany jednotlivých stakeholderů, názorových skupin aktérů a lokalit. Identifikovány jsou tři rámy, rámy odpovědnosti, rizika a dysfunkčního …více
Abstract:
This thesis uses a discourse network analysis framework on a case of local opposition towards a deep geological repository of radioactive waste in the Czech Republic. The objective of the thesis is to uncover framing of the issue by stakeholders, opinion groups and localities representatives. The thesis identifies three frames - responsibility, risk and dysfunctional state frames - through which actors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D., doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií