Barbora Kopřivová

Bakalářská práce

The Profile of a Successful Manager in Small and Medium-sized Companies in the Olomouc Region

The Profile of a Successful Manager in Small and Medium-sized Companies in the Olomouc Region
Abstract:
The bachelor thesis deals with the profile of a successful manager in small and medium-sized companies in the Olomouc region. The theoretical part defines terms related to the topic, as well as the theory regarding managers. The practical part is focused on the research which was prepared based on interviews. The aim of the research is to answer the question of how the profile of a successful manager …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá profilem úspěšného manažera malých a středních firem Olomouckého kraje. V teoretické části jsou definovány pojmy, které s tématem souvisí a také teorie týkající se manažerů. Praktická část je zaměřená na výzkum, který byl zpracován na základě rozhovorů. Cílem výzkumu je odpovědět na otázky, jak vypadá profil úspěšného manažera Olomouckého kraje a zda úspěšné manažery …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopřivová, Barbora. The Profile of a Successful Manager in Small and Medium-sized Companies in the Olomouc Region. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi