Tina Benešová

Master's thesis

Finanční produkty v období nízkých úrokových sazeb

Financial products in period of low interest rate
Abstract:
Diplomová práce se zabývá finančními produkty pro drobné investory v období nízkých úrokových sazeb. Teoretická část se věnuje problematice úrokových měr a jejich historickému vývoji, finančním produktům a investičnímu rozhodování. V praktické části je sledován vliv nízkých úrokových sazeb na nabídku spořicích a investičních produktů v časovém horizontu 5 let. Sledované období je charakteristické minimálními …more
Abstract:
The master thesis deals with financial products for small investors in period of low interest rate. The theoretical part describes issue of interest rates and their history, financial produts and investment decision. The practical part analyzes the effect of low interest rates on the suply of savings and investment product in 5 years horizon. This period is characterized by minimum interest rates on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2018
  • Supervisor: Jarmila Radová
  • Reader: David Mazáček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72254