Bc. Zuzana Šebestová

Diplomová práce

Zobrazení mateřství v soap operách Život na zámku a Velmi křehké vztahy

Motherhood representation in soap operas: Life at the Castle and Very Fragile Relations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zobrazením mateřství v českých soap operách Život na zámku a Velmi křehké vztahy, jejichž vznik dělí třináct let. Vychází přitom z předpokladu, že mateřství je sociálním konstruktem, ke kterému se váže mnoho genderových stereotypů. Analytická část je postavena na diskurzivní analýze vybraných dílů (respektive klíčových scén) soap oper, na které je nahlíženo optikou genderových …více
Abstract:
The thesis deals with the depiction of motherhood in Czech soap operas Život na zámku and Velmi křehké vztahy, the latter was released thirteen years after the former. The core assumption of this thesis is that motherhood is socially constructed and closely linked to several gender stereotypes. The research is based on a discursive analysis of selected episodes (or key scenes) of soap operas, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií