Bc. Dominika Reková

Bakalářská práce

Diferenciální diagnostika prodlouženého APTT v reálné praxi

Differential Diagnosis of Prolonged APTT in a Real Practise
Anotace:
Náhodné zjištění prodlouženého APTT je relativně častým nálezem, zejména u hospitalizovaných nemocných. Při takovémto nálezu není v první fázi zřejmé, zda je pacient ohrožen krvácením, trombózou, či jde o jev bez klinické významnosti. Student provede analýzu 30 nálezů prodloužení APTT s tím, že zjistí, jak vyšetřování dále probíhalo a s jakými výsledky. Závěrem bude zjištění, co je v reálné praxi nejčastější …více
Abstract:
Random detection of prolonged APTT is a relatively common finding, especially with hospitalized patients. In such a finding, it is not clear for the first time whether the patient is endangered by bleeding, thrombosis or if it is a phenomenon without clinical significance. The student will analyse 30 APTT prolongation findings and finds out how the investigations continued, and what were the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Marie Prudková
  • Oponent: MUDr. Alena Buliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta