Mgr. Miroslav Myšák, Ph.D.

Disertační práce

Prvotisky a postinkunábule v knihovně při kostele sv. Jakuba v Brně

The incunabula and early printed book from the Library of Saint James Church in Brno
Anotace:
Hlavním cílem disertační práce bylo vytvoření moderního katalogu prvotisků a postinkunábulí (paleotypů) ze sbírky farního kostela sv. Jakuba v Brně, které jsou dnes uloženy v Archivu města Brna. Tato sbírka je sice známá už od konce 18. století, kdy také začíná její soustavný výzkum a snahy o katalogizaci, ty se však dosud nepodařilo dokončit. Ve svatojakubské knihovně se dochovalo 194 prvotisků (knih …více
Abstract:
The main goal of the dissertation was to create a modern catalogue of incunabula and post-incunabula from the collection of the parish church of St James (Jakub) in Brno, which are now stored in the Archives of the City of Brno. Although this collection has been known since the end of the 18th century, when its systematic research and cataloguing efforts also began, these have not yet been completed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Voit, CSc., PhDr. Kamil Boldan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta