Mgr. Sandra Sodomková

Bakalářská práce

Hra integrovaných dětí v mateřské škole

Game of integrated children in kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na oblast volné herní aktivity zdravotně znevýhodněných předškolních dětí integrovaných do běžné třídy mateřské školy. Teoretická část definuje klíčové pojmy, které souvisejí s vývojem dítěte v předškolním věku, charakterizuje hru, zahrnuje její klasifikaci a význam pro dítě v tomto věku. Empirická část práce je vystavěná na kvalitativně orientovaném výzkumu a věnuje se …více
Abstract:
Thesis is focused on the free play activities of preschool handicapped children integrated into regular kindergarten class. The theoretical part defines key terms related to the development of a preschool age child, defines the game, including its classification and importance to the child at this age. The research is built on a qualitatively oriented research and dedicated to the description and interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta