Mgr. Sandra Sodomková

Bachelor's thesis

Hra integrovaných dětí v mateřské škole

Game of integrated children in kindergarten
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na oblast volné herní aktivity zdravotně znevýhodněných předškolních dětí integrovaných do běžné třídy mateřské školy. Teoretická část definuje klíčové pojmy, které souvisejí s vývojem dítěte v předškolním věku, charakterizuje hru, zahrnuje její klasifikaci a význam pro dítě v tomto věku. Empirická část práce je vystavěná na kvalitativně orientovaném výzkumu a věnuje se …more
Abstract:
Thesis is focused on the free play activities of preschool handicapped children integrated into regular kindergarten class. The theoretical part defines key terms related to the development of a preschool age child, defines the game, including its classification and importance to the child at this age. The research is built on a qualitatively oriented research and dedicated to the description and interpretation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta