Mgr. Veronika Presová

Bachelor's thesis

Člověk, náboženství a občanská společnost (J. Maritain, H.Küng)

Human, religion and civil society (J. Maritain, H. Küng)
Anotácia:
Bakalářská práce "Člověk, náboženství a občanská společnost (J. Maritain, H. Küng)" se věnuje názorům dvou významných filosofů 19. a 20 století. První část je zaměřena na obecné vymezení pojmů člověk, náboženství a občanská společnost. Druhá část práce se opírá především o analýzu textů Maritaina a Künga.
Abstract:
This thesis "Human, religion and civil society (J. Maritain, H. Küng)" attends to thoughts of two significant philosophers of 19th and 20th century. First section of this thesis is orientated on common definition of terms like human, religion and civil society. Second section of this thesis is mostly based on the text analysis of Maritain and Küng.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedúci: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics

Práce na příbuzné téma