Daniel Bohuslav

Diplomová práce

Současná politicko-ekonomická situace Uruguaye

Contemporary political and economic situation of Uruguay
Anotace:
Práce zkoumá aktuální politickou, hospodářskou a sociální realitu Uruguaye v kontextu Latinské Ameriky na počátku 21. století. Komplexní studie odkrývá příčiny ekonomické stabilizace a prosperity Uruguaye mezi lety 2004 až 2014 a poskytuje hlubší vhled do fungování současného systému, včetně identifikace klíčových perspektiv a úskalí dalšího rozvoje. Těžištěm výzkumu je především zevrubná analýza statistických …více
Abstract:
The thesis examines current political, economic, and social reality of Uruguay in the context of Latin America. The complex study explores the main causes of the economic stabilization and prosperity of Uruguay between 2004 and 2014 and provides a deeper insight into the current political system, including the identification of key perspectives and threads for any further development. The emphasis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Olga Vilímková
  • Oponent: Soňa Gullová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40271