Bc. Tadeáš Burger

Bakalářská práce

Mediální obraz prvního letu člověka do vesmíru ve vybraných článcích externích přispěvatelů do Rudého práva

Media image of the first manned space flight in selected articles by external contributors published in Rudé právo
Anotace:
Naším cílem v této práci je analýza mediálního obrazu letu prvního člověka do vesmíru ve článcích externích přispěvatelů, které vyšly na stránkách deníku Rudé právo. Využijeme k tomu metodologii diskursivní analýzy, kterou vypracoval James Paul Gee, který zkoumal sedmi úrovní vytváření významu v textu. K analýze těchto úrovní nám dopomůžou ještě modi operandi Johna B. Thompsona. Práce bude rozdělená …více
Abstract:
The goal of our thesis is to analyse the media image of the first manned spaceflight, as presented in the articles by external contributors that were published in the newspaper Rudé právo. To achieve this goal, we will use the methodology of discourse analysis summarized by James Paul Gee, who dedicated his research to the seven levels of the creation of meaning in text. We will also use modi operandi …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií