Bc. Tadeáš Burger

Bachelor's thesis

Mediální obraz prvního letu člověka do vesmíru ve vybraných článcích externích přispěvatelů do Rudého práva

Media image of the first manned space flight in selected articles by external contributors published in Rudé právo
Abstract:
Naším cílem v této práci je analýza mediálního obrazu letu prvního člověka do vesmíru ve článcích externích přispěvatelů, které vyšly na stránkách deníku Rudé právo. Využijeme k tomu metodologii diskursivní analýzy, kterou vypracoval James Paul Gee, který zkoumal sedmi úrovní vytváření významu v textu. K analýze těchto úrovní nám dopomůžou ještě modi operandi Johna B. Thompsona. Práce bude rozdělená …more
Abstract:
The goal of our thesis is to analyse the media image of the first manned spaceflight, as presented in the articles by external contributors that were published in the newspaper Rudé právo. To achieve this goal, we will use the methodology of discourse analysis summarized by James Paul Gee, who dedicated his research to the seven levels of the creation of meaning in text. We will also use modi operandi …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Reader: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií