Matěj Klásek

Bakalářská práce

Euroregion Těšínské Slezsko a jeho role při posilování transhraniční spolupráce

Euroregion Těšínské Slezsko and its role in strengthening cross-border cooperation
Anotace:
Tématem bakalářské práce je euroregion Těšínské Slezsko a jeho role při posilování transhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem. Cílem práce je zjistit jakou roli hraje euroregion Těšínské Slezsko při posilování transhraniční spolupráce mezi oběma sousedícími státy. Jakou úroveň tato spolupráce má a jaké specifické faktory na ní působí. Čím činí tyto faktory transhraniční spolupráci v …více
Abstract:
The theme of the bachelor's thesis is the Euroregion of Těšín Silesia and its role in strengthening transborder cooperation between the Czech Republic and Poland. The aim of the work is to find out what role the Euroregion of Těšín Silesia plays in strengthening transborder cooperation between the two neighbouring states. What level of this cooperation is and what specific factors are at work on it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/vjrlb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika