Zdeňka OLACHOVÁ

Bakalářská práce

Management žilních vstupů v onkologii

Management care of venous access in onkology.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku žilních vstupů, používaných u onkologicky nemocných pacientů, kteří jsou léčeni intravenózně podávanou protinádorovou terapií. V teoretické části je vysvětlen pojem onkologie, nádory, typy protinádorové léčby, včetně jejích nežádoucích účinků. Jsou zde vymezeny kompetence všeobecných sester. Další část teoretické části je věnována již zmiňovaným žilním vstupům …více
Abstract:
Our thesis is focused on venous accesses used in cancer patients who are treated by intravenous administration of antineoplastic therapy. In the theoretical part we explain the concept of oncology, cancer and anticancer treatments including its side effects. There are also defined nurse competencies. In the second part of the theoretical background is devoted to intravenous accesses and differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Simona Šípová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLACHOVÁ, Zdeňka. Management žilních vstupů v onkologii. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma