Charlotte Prisca Mukucha

Master's thesis

The dependency of the standard of living in Southern Africa on land as the main factor of GDP growth

Závislost životní úrovně v jižní Africe na půdě jakožto hlavním faktoru růstu HDP
Abstract:
V regionu jižní Afriky probíhají neustálé diskuze o správě půdy a přerozdělování z rukou kolonizátorů, kteří představují menšinu vzhledem k černé většině obyvatelstva, přičemž argumentem je, že jde o posílení postavení a „indigenizaci“ místních obyvatel. V Zimbabwe probíhal v roce 2000 jeden z ‘neznámnějších’ programů pozemkové reformy, který se nevyvíjel podle plánu. Přesto se někteří afričtí vůdci …more
Abstract:
The Southern African region is constantly in debate regarding land management and redistribution from the hands of colonisers who are the minority to the black majority, the argument behind being that it is empowerment and indigenisation of the locals. One of the most ‘famous’ land reform programmes occurred in Zimbabwe, 2000 which did not go so well as anticipated and planned. Yet some African leaders …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: hospodářský rozvoj, hospodářský růst, chudoba, podvýživa
Economic Development, Economic Growth, Poverty, Undernourishment

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / field:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions