Charlotte Prisca Mukucha

Master's thesis

The dependency of the standard of living in Southern Africa on land as the main factor of GDP growth

Závislost životní úrovně v jižní Africe na půdě jakožto hlavním faktoru růstu HDP
Anotácia:
V regionu jižní Afriky probíhají neustálé diskuze o správě půdy a přerozdělování z rukou kolonizátorů, kteří představují menšinu vzhledem k černé většině obyvatelstva, přičemž argumentem je, že jde o posílení postavení a „indigenizaci“ místních obyvatel. V Zimbabwe probíhal v roce 2000 jeden z ‘neznámnějších’ programů pozemkové reformy, který se nevyvíjel podle plánu. Přesto se někteří afričtí vůdci …viac
Abstract:
The Southern African region is constantly in debate regarding land management and redistribution from the hands of colonisers who are the minority to the black majority, the argument behind being that it is empowerment and indigenisation of the locals. One of the most ‘famous’ land reform programmes occurred in Zimbabwe, 2000 which did not go so well as anticipated and planned. Yet some African leaders …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: hospodářský rozvoj, hospodářský růst, chudoba, podvýživa
Economic Development, Economic Growth, Poverty, Undernourishment

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / odbor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions