Lada ŠOLÍNOVÁ

Bakalářská práce

Proces integrace klientů s duševním onemocněním prostřednictvím neziskové organizace Fokus na Mělníku.

Zaměstnávání osob s duševním onemocněním

The process of integration of clients with mental illness through the nonprofit organization Focus on Melnik.
Anotace:
Práce se zabývá otázkou integrace osob s duševním onemocněním s pomocí neziskové organizace Fokus Praha o. s. V teoretické části stručně charakterizuje základní skupiny duševních poruch, s kterými se mohou klienti výše zmíněné organizace potýkat. Představuje ergoterapii, která je nedílnou součástí rehabilitace. Představuje zákonem stanovená pravidla pro zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním …více
Abstract:
This bachelor's dissertation deals with the theme of the integration of people with mental disorders with the aid of a non-profit organization Fokus Praha o. s. The theoretical part describes basic groups of mental disorders with which clients of the above organization can contend. It further acquaints with the ergotherapy which is an integral part of the rehabilitation. It presents statutory rules …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Pecharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOLÍNOVÁ, Lada. Proces integrace klientů s duševním onemocněním prostřednictvím neziskové organizace Fokus na Mělníku. . Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta