Theses 

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy – Monika LEŠETICKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Monika LEŠETICKÁ

Diplomová práce

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

Illicit manufacture and other handling of narcotic and psychotropic substances and poisons

Anotace: Diplomová práce je věnována tématu nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve znění §283 Trestního zákona. Hlavním cílem je vytvoření uceleného přehledu vývoje právního pojetí nedovolené výroby a jiného nakládání s těmito látkami. Obsahuje vymezení pojmů, definici omamné a psychotropní látky a jedu. Dále obsahuje historický vývoji drogové kriminality v rámci mezinárodního i evropského práva až do současné doby. Dále historický vývoj v trestním právu od vzniku Československé republiky. Navazuje popis a vysvětlení právní úpravu de lege lata a v poslední kapitole právní úprava de lege ferenda, kde jsou nastíněny návrhy řešení současných problému.

Abstract: The master's thesis is devoted to the topic of illicit production and other handling of narcotic and psychotropic substances and toxins in the wording of Section 283 of the Criminal Code. The main objective is to provide a comprehensive overview of developments in the legal concept of illicit manufacture and other handling of these substances. It contains explanations of terms, definition of narcotic and psychotropic substances and poison. It also contains the historical developments of drug crime in international and European law up to the present. Next chapter contain historical development in criminal law since the founding of the Czechoslovak Republic. It follows the description and explanation of the legal regulation de lege lata, and in the last chapter the de lege ferenda legislation, which outlines the solutions to the current problem.

Klíčová slova: nedovolená výroba, jiné nakládání, omamné látky, psychotropní látky, prekursory, jedy, historický vývoj v trestním právu, právní úprava de lege lata, právní úprava de lege ferenda, vývoz, dovoz, drogy, nelegální obchod s drogami

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Kybic, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74180 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

LEŠETICKÁ, Monika. Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 15:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz