Monika LEŠETICKÁ

Diplomová práce

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

Illicit manufacture and other handling of narcotic and psychotropic substances and poisons
Anotace:
Diplomová práce je věnována tématu nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve znění §283 Trestního zákona. Hlavním cílem je vytvoření uceleného přehledu vývoje právního pojetí nedovolené výroby a jiného nakládání s těmito látkami. Obsahuje vymezení pojmů, definici omamné a psychotropní látky a jedu. Dále obsahuje historický vývoji drogové kriminality v rámci …více
Abstract:
The master's thesis is devoted to the topic of illicit production and other handling of narcotic and psychotropic substances and toxins in the wording of Section 283 of the Criminal Code. The main objective is to provide a comprehensive overview of developments in the legal concept of illicit manufacture and other handling of these substances. It contains explanations of terms, definition of narcotic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Kybic, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEŠETICKÁ, Monika. Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/