Jana DRTILOVÁ

Bakalářská práce

Emersonian Double-consciousness in W. E. B. Du Bois's Souls of Black Folk

Emersonian Double-consciousness in W. E. B. Du Bois's Souls of Black Folk
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is the deep analysis of the book of essays The Souls of Black Folk by W. E. B. Du Bois in order to find out the meanings of symbols hidden there. The symbol of the veil together with the idea of double-consciousness are the main themes of my work. I also deal with the question of reconciliation of this double-ness of African American identity and whether it is possible …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je podrobná analýza knihy esejů W. E. B. Du Boise ve snaze zjistit význam a smysl symbolů, které se zde nachází. Analýza centrální metafory závoje spolu s tzv. dvojím vědomím jsou hlavním předmětem mé práce. Dále se budu zabývat otázkou, zda-li je možné uvést v soulad toto dvojí vědomí, které se stalo hlavním rysem Africko Americké identity, jakožto i jejím břemenem. To …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010
Zveřejnit od: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRTILOVÁ, Jana. Emersonian Double-consciousness in W. E. B. Du Bois's Souls of Black Folk. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta