Theses 

Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies – Markéta Víchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta Víchová

Diplomová práce

Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies

Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá důsledky politiky záporných úrokových sazeb centrálních bank ve vyspělých zemích na rozvíjející se ekonomiky. Všeobecně se dnes již předpokldádá, že ceny na trhu v rozvojových zemí jsou ovlivňovány více monetární polikou vyspělých zemí, než jejich vlastní politikou nebo vývojem makroekonomických veličin země. Nepřímé přeshraniční efekty této politiky zhruba odpovídají efektům dalších nekonvečních monetárních politik a je težké jednotlivé efekty od sebe odlišit, jelikož jsou většinou aplikovány současně. Tato práce zkoumá přeshraniční hrubé toky kapitálu mezi ekonomikami, které jsou ovlivněny zápornými úrokovými sazbami, a rozvíjejícími se zeměmi. Přeshraniční investice vzrostly zejména z důvodu, že investoři ztratili investiční příležitosti na domácí půdě a ve snaze o dosažení vyššího zisku přesouvají svůj kapitál do rozvíjejících se zemí. To ovšem může ohrozit finanční stabilitu rozvíjejících se zemí.

Abstract: This paper is focused on effects of negative interest rate policy of central banks in advanced economies on emerging market and developing countries. It has been argued that asset prices in developing economies financial markets are influenced more by the monetary policies of the advanced economies rather than by their own policies and fundamentals. Spillover effect are mostly similar to those of other unconventional monetary policy measures and it is hard to differentiate them as they were implemented together at the same time. This paper examines gross financial flows between the countries exposed to negative interest rates and developing countries. Financial flows were led by the motivation of investors who lost their profit opportunities in domestic markets and trying to search for new profit opportunities in emerging markets. This may harm financial stability of emerging markets.

Klíčová slova: rozvíjející se ekonomiky, přeshraniční toky kapitálu, politika záporných úrokových sazeb, makroprudenční politika

Keywords: emerging markets and developing economies, macroprudential policy, negative interest rate policy, cross-border capital flows

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Milan Szabo

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74322

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz