Markéta Víchová

Master's thesis

Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies

Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá důsledky politiky záporných úrokových sazeb centrálních bank ve vyspělých zemích na rozvíjející se ekonomiky. Všeobecně se dnes již předpokldádá, že ceny na trhu v rozvojových zemí jsou ovlivňovány více monetární polikou vyspělých zemí, než jejich vlastní politikou nebo vývojem makroekonomických veličin země. Nepřímé přeshraniční efekty této politiky zhruba odpovídají …more
Abstract:
This paper is focused on effects of negative interest rate policy of central banks in advanced economies on emerging market and developing countries. It has been argued that asset prices in developing economies financial markets are influenced more by the monetary policies of the advanced economies rather than by their own policies and fundamentals. Spillover effect are mostly similar to those of other …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Karel Brůna
  • Reader: Milan Szabo

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74322