Štěpán NOVÁK

Bakalářská práce

Správa certifikační autority katedry informatiky

Management of Certificate Authority of Department of Informatics
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problematiku nasazení a správy certifikační autority na katedře informatiky. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část obecně seznamuje s problematikou PKI a certifikační autoritou. V druhé části jsou navržena využití elektronického podpisu v akademické sféře a třetí část pojednává o nasazení a provozu certifikační autority založené na OpenSSL.
Abstract:
This bachelor's essay deals with the matter of setting and administration of the certificate authority in the Department of Informatics of the Faculty of Natural Science of J. E. Purkyně University. The essay is divided into three main parts. The first part generally describes a public key infrastructure (PKI) and a certificate authority (CA). The uses of electronic signature are suggested in the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2009
Identifikátor: 47713

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Štěpán. Správa certifikační autority katedry informatiky. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy