Theses 

Správa certifikační autority katedry informatiky – Štěpán NOVÁK

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Information Systems

Štěpán NOVÁK

Bachelor's thesis

Správa certifikační autority katedry informatiky

Management of Certificate Authority of Department of Informatics

Abstract: Tato bakalářská práce řeší problematiku nasazení a správy certifikační autority na katedře informatiky. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část obecně seznamuje s problematikou PKI a certifikační autoritou. V druhé části jsou navržena využití elektronického podpisu v akademické sféře a třetí část pojednává o nasazení a provozu certifikační autority založené na OpenSSL.

Abstract: This bachelor's essay deals with the matter of setting and administration of the certificate authority in the Department of Informatics of the Faculty of Natural Science of J. E. Purkyně University. The essay is divided into three main parts. The first part generally describes a public key infrastructure (PKI) and a certificate authority (CA). The uses of electronic signature are suggested in the second part. The third part deals with the setting and operation of the certificate authority based on OpenSSL.

Keywords: PKI, Certifikát, Certifikační autorita, Digitální podpis, Otisk

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2009
  • Identifier: 47713

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2009
  • Supervisor: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVÁK, Štěpán. Správa certifikační autority katedry informatiky. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 02:39, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz