Ing. Šárka Chadtová

Diplomová práce

Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu rozvoje národních i nadnárodních finančních trhů

The Importace of Mergers and Acquisitions in the Period Development at National and International Financial Markets
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou fúzí a akvizicí a jejich vlivu na současnou etapu rozvoje národních a nadnárodních finančních trhů. První část je věnována teoretické problematice fúzí a akvizicí, jejich historickému pozadí a motivům k jejich uskutečňování. V praktické části je popsán současný stav českého i světového trhu fúzí a akvizicí, zároveň je zde nastíněna nová právní úprava fúzí a akvizicí …více
Abstract:
This graduation thesis deals with problem of M&A and their influence at present period of development of national and multinational financial markets. The first part deals with the theoretical problem of M&A, historical background of M&A and motives for realizing M&A. The current period of Czech and world M&A markets and the new legal regulations are described in the second – practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní