Bc. Táňa Šedivcová

Bakalářská práce

Analýza uplatňování účetních odpisů a zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví u vybrané účetní jednotky

Analysis of the application of accounting write-offs and ensure a true and fair view of the object accounting of selected entities
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu uplatňování účetních odpisů a zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví u vybrané účetní jednotky. Teoretická část se zabývá zejména dlouhodobým majetkem, rozdílem mezi daňovými a účetními odpisy a metodikou pro účetní odpisování majetku. V praktické části se věnuji analýze stávající odpisové politiky ve společnosti a na základně zjištěných informací …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on application of accounting depreciation and guarantee of true and fair view of subject of accountancy at selected accounting unit. The theoretical part mainly applies to long term assets, the difference between taxation and accounting depreciation and methodology of depreciation of assets. The practial part is devoted to analysis of current depreciation policy in the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Patočková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting