Theses 

Nebankovní úvěrové instituce, spotřebitelský úvěr a ochrana spotřebitele v České republice – Mgr. Bc. Tomáš Jelínek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Bc. Tomáš Jelínek

Diplomová práce

Nebankovní úvěrové instituce, spotřebitelský úvěr a ochrana spotřebitele v České republice

Non-bank credit institutions, consumer credit and consumer protection in the Czech Republic

Anotace: Tato diplomová práce analyzuje spotřebitelské úvěry a nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů v souvislosti se zákonem č. 257/2016 Sb., zákona o spotřebitelském úvěru. První část práce je zaměřena na nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů, jejich postavení, právní úpravu a dohledovou činnost státu. Druhá část práce se věnuje charakteristice a právní úpravě spotřebitelských úvěrů. Třetí část práce se věnuje ochraně spotřebitele v této oblasti. Další část práce se zabývá vývojem trhu spotřebitelských úvěrů včetně predikce jeho budoucího vývoje. To vše zakončuje část věnující se návrhům na zlepšení ochrany spotřebitele v této oblasti.

Abstract: This thesis analyze consumer credits and non-bank credit institutions of consumer credits in connection with Act n. 257/2016 Sb., The Consumer Credit Act. The first part of this thesis is concentrated on non-bank credit providers of consumer credits, their status, legal regulation and supervision of the state. The second part of this thesis is dedicated to the characteristic and legislation of consumer credits. The third part of this thesis is dedicated to the consumer protection in this field. The next part of this thesis is dedicated to the development of the consumer credit market including the prediction of its future development. All of it is completed with the part that is dedicated to suggestions that would improve the protection of consumers in this field.

Klíčová slova: Spotřebitelský úvěr, ochrana spotřebitele, zákon o spotřebitelském úvěru, nebankovní úvěrové instituce, vývoj trhu spotřebitelských úvěrů, consumer credit, consumer protection, The Consumer Credit Act, non-bank credit institutions, development of the consumer credit market

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Sponerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 20:11, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz