Bc. Jiří Zajíc

Diplomová práce

Projekt výběru dodavatele zdroje ionizujícího záření a jeho implementace v Radioterapii Holešov s.r.o.

Project Focusing on the Selection of a Source of Ionizing Radiation Supplier and Its Implementation in Radioterapie Holešov s.r.o.
Anotace:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá projektem výběru dodavatele zdroje ionizujícího záření na pracovišti Radioterapie Holešov s.r.o. a jeho následnou implementací do provozu. Práce byla rozdělena do několika částí. První je teoretická část, kde je obecně shrnuta problematika přípravy a realizace investičních projektů a řízení nákupu. Následně byly popsány analytické metody využívané v praxi a závěr …více
Abstract:
ABSTRACT The thesis deals with a project that aims to select a vendor of the source of ionizing radiation for Radioterapie Holešov s.r.o. including its implementation. The work is divided into several sections. The first one is the theoretical part and sums up the issue of the preparation and implementation of investment projects and purchasing management followed by analytical methods used in real …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Taraba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zajíc, Jiří. Projekt výběru dodavatele zdroje ionizujícího záření a jeho implementace v Radioterapii Holešov s.r.o.. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe