Bc. Jana Čechová

Diplomová práce

Interakce proteinů 14-3-3 a p53 s DNA modifikovanou protinádorově aktivními komplexy kovů

Interaction of 14-3-3 and p53 proteins with DNA modified by active anticancer metal complexes
Anotace:
Proteiny rodiny 14-3-3 jsou vysoce konzervované regulační proteiny a jsou popsány u eukaryotních organismů. Hrají významnou roli v replikaci DNA, regulaci buněčného cyklu, apoptóze a signální transdukci. Do dnešní doby bylo identifikováno sedm 14-3-3 genů. Tyto geny dávají vznik devíti izoformám γ, β, γ, δ, ε, ζ, η, σ a τ. Nádorový supresor p53 je významný transkripční faktor, který indukuje zastavení …více
Abstract:
Proteins of the 14-3-3 family are highly conserved regulation proteins that were observed in all studied eukaryotic organisms. They play an important role in DNA replication, cell cycle regulation, apoptosis and signal transduction. Till now, seven genes of the 14-3-3 family were identified. These genes are giving rise to nine isoforms γ, β, γ, δ, ε, ζ, η, σ and τ. Tumor suppressor p53 is a significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta