Bc. Martina Buchtová

Diplomová práce

Manažerské kompetence jako základní předpoklady pro výkon funkce manažera

Managerial competencies as basic prerequisites for the performance of a manager function
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kompetencí manažera. Zaměřuje se na osobnost manažera, jeho funkce a role v podniku či předpoklady pro jeho práci. S tím úzce souvisí jeho kompetence v organizaci, komunikace s podřízenými a vznikající možné konflikty či problémy samotného manažera. Druhá část práce je věnována dotazníkovému šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaké kompetence jsou pro manažery …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the competence of the manager. It focuses on the personality of the manager, his / her role and role in the enterprise, or the prerequisites for his / her work. This is closely related to his competence in organizing, communicating with subordinates and emerging possible conflicts or problems of the manager himself. The second part of the thesis is devoted to the questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Pakosta, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buchtová, Martina. Manažerské kompetence jako základní předpoklady pro výkon funkce manažera. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku

Práce na příbuzné téma