Hana KOTULOVÁ

Bachelor's thesis

Syntetická barviva jako toxické a genotoxické kontaminanty životního prostředí

Synthetic dyes such as toxic and genotoxic environmental contaminants
Abstract:
Cílem teoretické části bakalářské práce bylo objasnění základních vlastností syntetických barviv a jejich dopad na životní prostředí. V experimentální části byla cílem detekce genotoxického účinku dvou standardních látek 1-nitropyrenu a benzo[a]pyrenu pomocí bakteriálních indikátorových kmenů Salmonella typhimurium His- TA100, YG1041 a YG1042. Genotoxicita jednotlivých vzorků byla testována pomocí …more
Abstract:
The main aim of theoretical part was to clarify the basic characteristics of synthetic dyes and theit impact on the environment. The aim in the experimental part was to detect genotoxic effects of two standard compounds 1-nitropyrene and benzo[a]pyrene using bacterial strains of Salmonella typhimurium His- TA100, YG1041 and YG1042. Genotoxicity of each sample was tested using the Ames test with metabolic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2011
Accessible from:: 30. 11. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOTULOVÁ, Hana. Syntetická barviva jako toxické a genotoxické kontaminanty životního prostředí. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta